Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2009

Αι κινήσει το πνεύματι εν τι δημιουργίαι διακριθείσα εις τριπλήν ανθρώπινην υπόστασιν.

Αι κινήσει το πνεύματι εν τι δημιουργίαι διακριθείσα εις τριπλήν ανθρώπινην υπόστασιν.

Αι κινήσει το πνεύματι εν τι δημιουργίαι διακριθείσα εις τριπλήν ανθρώπινην υπόστασιν.

Αι κινήσει το ανθρώπινον πνουν ωσαν το κινήσει το πνεύματι.
Αι κινήσει τη καρδίαι ωσαν το κινήσει εν ψυχήν.
Αι κινήσει κοιλίας ωσαν το κινήσει εν τι ύλη.


Μελετώντας την φύσιν του το ανθρώπινον ον και αναλύωντας την τρισυπόστατη εκδίπλωση του πνεύματος μέσω της κίνησης στην δημιουργία αλλά και μέσα του, οφείλει τα 3 αυτά κομμάτια της ανάλυσης να τα συνθέσει σε ένα μοναδικό κομμάτι ένδωθεν. Να κάνει πράξη δηλαδή στο εργαστήριον του εαυτού του, την διαδικασία ενώσεως της τρισυπόστατης κλείδας βρίσκωντας το μέτρο και την μέση οδό κατα την οποία συνδεώντε τα 3 εις μια κοινή γραμμή, που συμβολικά πιστεύω είναι και κατακόρυφη.

Είναι το πεδίον εκείνο της ηρεμίας όπου συντονίζονται διαφορετικές συχνότητες και ενώνει με τα άνωθεν, μέσω προσευχής και παράδοσης στην βούληση του ανώτερου.
Κατα συμπέρασμα μπορούμε να πούμε οτι ελαχιστοποιεί την εντροπία του συστήματος άνθρωπος συνδεώντας εις μια έκφανση (Σύνθεση), αυτό το οποίο εκπορεύεται απο το Εν, εκδηλώνεται στο τριπλόν και μέσω του ανθρωπίνου εργαστηρίου γίνεται και πάλι Εν ώστε να ΕΝ-ωθεί μετα της Πηγής του.

Λευκός Μανδύας

Η αγνότης εστίν κλείδα στην δια επαναφορά της ορθής κλίσης επι του ατομικού σταυρού (+).
Η κλείδα αυτή ονομαζώμενη και ως μέση οδός συνδέει τα νοητικά, αισθητικά και φυσικά κέντρα του ατόμου-άνθρωπος )+(.

Η αγνότης συμβολίζεται με τον λευκό μανδύα, ο δρόμος εστίν η αγάπη περιλαμβάνουσα την σοφία, κλείδα ανόδου είναι το κέντρο του σταυρού ( απόλυτη ηρεμία ) και άνοδος η σπειροηδείς ανάσταση του οχήματος της προσωπικότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: