Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009

Θεογνωσία 1 : Eκδίπλωση του ΌντοςΌλη η φύση συνιστά ιδέα Θεού Η δημιουργία ολόκληρη διέπεται από τις Ιδέες του Όντος Αυτές καθορίζουν τις μορφές και έτσι μια μορφοποιημένη δημιουργία λαμβάνει χωρά
Το Ον κινείται μέσα στον εαυτό του. Αυτές οι κινήσεις βγαίνουν στο δημιουργημένο πεδίο. Σαν απολήξεις των κινήσεων αυτών εκφράζονται οι ιδέες που μεταφέρουν την κίνηση αυτή του Όντος Κίνηση του Όντος είναι η βούληση του.

Αυτή η βούλησις πηγάζει από την φαντασία του όντος. Αυτή είναι και η πρωταρχική αιτία της κινήσεως μέσα στον εαυτό του.

Ο μόνος τρόπος να παρατηρήσουμε και να ερμηνεύσουμε τις κινήσεις του όντος είναι παρατηρώντας την θαυμαστή εκ δίπλωση των ιδεών του μέσα στην δημιουργία. Αρχικά ως σπινθήρες, μετά ως στρόβιλοι αναμιγνύουν τα στοιχεία της ύλης και κατέρχονται στο υλικό πεδίο όπου θα εκδηλώσουν την μορφή που συνιστά την αρχική ιδέα, τον σπινθήρα.

Ανάγοντας λοιπόν την μορφή σε μια ιδέα και έναν σκοπό μπορούμε σταδιακά να φτάσουμε μέχρι τον πρωταρχικό σπινθήρα της και να βρούμε την Θεία ιδέα που αυτή εκφράζει. Έτσι γνωρίζουμε ότι η Κίνηση είναι πρωταρχική ιδιότητα του Πνεύματος μέσα στην ύλη αλλά και έξω από αυτήν .

Πηγάζει από το Ον μέσα στο πολυεπίπεδο είναι του και κινεί διαδικασίες εντός του με βάση την βούληση που έρχεται από την φαντασία του για να εκφράσει ένα δικό του κομμάτι στην δημιουργία.

Αυτά τα φαινόμενα Θείας κίνησης τα οποία έχουν ως κέντρο τον σπινθήρα, την πρωταρχική ιδέα που εκδηλώθηκε από την φαντασία και κατόπιν την βούληση του όντος, τα βλέπουμε να περιβάλλονται από σπείρες. Αυτές είναι οι εκφράσεις του έργου και της δράσης του όντος μέσα στην δημιουργία και γίνονται αντιληπτές μονάχα από πνευματικές οντότητές εκδηλώνονται δε στον πνευματικό κόσμο.

Κατόπιν εισερχόμενο μέσα στα διάφορα επίπεδα της ύλης αυτοί οι στρόβιλοι αναμιγνύουν τα στοιχεία που τους περιβάλλουν βάση των ιδιοτήτων τους και προβάλλουν τον εαυτό τους σαν μια αντανάκλαση που διαπερνά όλα τα επίπεδα.

Τέλος χρησιμοποιώντας το πεδίο της αντίστασης της βαριάς ύλης μπορούν να δημιουργήσουν υλικές μορφές καθώς όλες οι εσωτερικές κινήσεις αυτών των στροβίλων όσο κατέρχονται στο πεδίο μας αρχίζουν να γίνονται συμπαγείς, συσπειρώνοντας τα στοιχειά κοντά στο κέντρο τους.

Η Ακτινοβολία τους ποικίλει καθώς κατέρχονται, μια ακτινοβολία που έχει ως αρχική της αιτία τον Θείο σπινθήρα. Αυτή είναι και η δύναμις που αντανακλά τον εαυτόν της σε όλα τα επίπεδα δημιουργώντας παράλληλους στρόβιλους που τείνουν με την σειρά τους να γίνονται ολοένα και πιο συμπαγείς όσον αφορά το κέντρο τους. Έτσι το αποτέλεσμα είναι η υλική μορφή διατηρώντας όμως πάντα την συνοχή της με τις αντανακλάσεις της από όλα τα επίπεδα στα οποία κατήλθε η αρχική ακτινοβολία. Η φαντασία του Όντος αντανακλάται στον αρχικό σπινθήρα σαν πρωταρχικό αίτιο - ιδέα, η βούληση του Όντος γίνεται η κίνηση της ακτινοβολίας μέσα στα επίπεδα και τέλος η μορφή είναι αυτή που εκφράζει το έργο - δράση του Όντος μέσα στην δημιουργία.

Παρατηρώντας λοιπόν την μορφή μπορούμε να ανάγουμε στην πρωταρχική Ιδέα από κάτω προς τα άνω, οπότε να μπορέσουμε με την φαντασία να κατανοήσουμε την αρχική ιδέα του Όντος που εκφράστηκε μέσα στην μορφή. Αυτό συμβαίνει για τι η Ιδέα, η Βούληση και το έργο του Όντος ενυπάρχουν μέσα στην μορφή καθότι η ίδια συνιστά αντανάκλαση του πρωταρχικού αιτίου.
Άρα είναι ασφαλές να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η ίδια η μορφή είναι ένα σύμβολο που προσφέρεται προς αποκωδικοποίηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: